Zorgboerderij Zeewolde
natuurvoeding & theeschenkerij, midgetgolf & kinderboerderij

Dagbesteding

Door middel van individueel geplande en gerichte ondersteuning leren we de mensen die bij ons werken (de boeren en boerinnen) omgaan met en te zorgen voor de dieren en de gewassen. Ondersteuning hierbij wordt gegeven door de zorgboer, door professionele ondersteuning en door een grote groep vrijwilligers uit Zeewolde.

In overleg wordt besloten waar je gaat werken op de zorgboerderij. Uitgangspunt hierbij zijn de mogelijkheden van degene die werk zoekt en de vraag van het bedrijf.


Het werk
Op een boerderij zijn tal van werkzaamheden, zowel binnen als buiten. Buiten: het verzorgen van dieren (paarden, kippen, konijnen, koeien, schapen, ganzen, geiten, duiven en eenden) maar ook grasmaaien en het onderhoud van de stallen en afrastering en het erf. Daarnaast is er een stuk akkerbouw, waarin gezaaid, gewied en geoogst wordt.

De ondersteuning
Wie bewust kiest voor het werken en leven op de boerderij mag er vanuit gaan dat de ondersteuning zich daar dan ook op richt. We vergelijken de kenmerken van de baan met de vaardigheden, mogelijkheden en wensen van de persoon die kiest voor een agrarische loopbaan. De ondersteuning is systematisch, individueel gepland en gericht op het leren leren. Middelen kunnen de vaardigheden van een persoon doen toenemen maar kunnen ook aanpassingen in de omgeving betreffen. De gebruikte methoden van ondersteuning moeten de middelen tot een samenhangend geheel vormen.

Wie kunnen op de boerderij terecht?
Mensen met een verstandelijke beperking, psychische of psychiatrische problemen of een autistische stoornis. jeugdigen vanuit Jeugdzorg, ouderen, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en asielzoekers.

Welke zorg biedt de boerderij?
- dagbesteding/dagverzorging
- wonen en werken
- arbeidstoeleiding